Lepsze jutro osób z albinizmem – TANGA SMA


Potrzeby naszego domu są bardzo duże. Ale dzięki darczyńcom i projektom, w których bierzemy udział, możemy patrzeć w przyszłość z nadzieją, że nasz dom może się rozwijać i stawać się coraz bardziej samowystarczalny.

W chwili obecnej korzystamy z projektu: “Lepsze jutro osób z albinizmem – TANGA SMA”. To tytuł zwycięskiego projektu konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej 2021.

Nasz dom Tanga House w Tanzanii to dom przez duże „D” dla młodzieży z albinizmem, która w rodzinnej atmosferze otrzymuje holistyczną formację osobową i edukację. Jest to miejsce promocji i ochrony dzieci i młodzieży albinoskiej, a także zwalczania uprzedzeń, przemocy i ich marginalizacji w Tanzanii.

Projekt to nie jednorazowa inicjatywa, ale stała transformacja społeczeństwa i wyrównywanie szans życiowych, poprzez oddziaływanie naszego domu TANGA HOUSE.

Głównymi celami projektu jest:

– zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców naszego domu poprzez wybudowanie drogi dojazdowej oraz ogrodzenia

– dążenie do samowystarczalności domu poprzez założenie nowoczesnej plantacji, pasieki oraz hodowli zwierząt, przez wykorzystywanie zielonych źródeł energii i naturalnych zasobów wody.

– podniesienie możliwości dydaktyczno – edukacyjnych domu poprzez rozbudowę sali komputerowej i biblioteki.

– w projekcie chcemy dotrzeć do większego grona pozostawionych bez pomocy osób z albinizmem i objąć ich pomocą medyczną i edukacyjną.

– chcemy redukować istniejące uprzedzenia i  wspierać integrację poprzez spotkania, prelekcje, seminaria dla lokalnej ludności, szkół, organizacji rządowych i pozarządowych, podczas których promowane będą wartości równości i szacunku dla drugiego człowieka niezależnie od koloru skóry.

Projekt “Lepsze jutro osób z albinizmem – TANGA SMA” ma na celu stanie się modelem i źródłem inspiracji dla miejscowej społeczności i zachętą do szeroko pojętego rozwoju i integracji społecznej.

Dziękujemy Ministerstwu Spraw Zagranicznych za szansę realizacji naszych celów.